Fahrenzhausen, Neubau Logistikhalle

Fahrenzhausen, Neubau Logistikhalle